Szkolenia zawodowe

Diagnoza gotowości szkolnej — co sprawdza?

• Zakładki: 649


Gotowość szkolna, jak można się domyślić, mówi o tym, czy dziecko będzie w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez szkołę. Testy wykonuje się zazwyczaj w tak zwanej „zerówce”, czyli drugim semestrze roku przedszkolnego. Opinia wydana na podstawie testów jest bardzo ważną wskazówką dla rodziców. Co dokładnie należy sprawdzić?

Czym jest gotowość szkolna?

Gotowość lub dojrzałość szkolna to nic innego jak gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole. Do stwierdzenia, czy dziecko jest na tyle rozwinięte, by być w stanie sprostać wymaganiom środowiska szkolnego, niezbędne jest rozpatrzenie jego rozwoju na kilku płaszczyznach.

Gotowość intelektualna (umysłowa)

Gotowość intelektualna wiąże się przede wszystkim z zainteresowaniem dziecka pisaniem, czytaniem, uczeniem się, ale także otaczającym światem. W tym zakresie istotne są takie zagadnienia, jak umiejętność koncentracji i skupienia uwagi, skoordynowane ruchy, umiejętność liczenia, orientacja w schemacie ciała i przestrzeni, rozpoznawanie i rozróżnianie dźwięków i wiele innych.

Gotowość emocjonalno-społeczna

Diagnozowanie gotowości szkolnej pozwala także ocenić gotowość emocjonalno-społeczną dziecka. Jeśli gotowość w tym zakresie jest niedostateczna, dziecko może być wycofane, nieśmiałe i lękliwe. Jeśli maluch umie pracować w zespole, przestrzega reguł, odróżnia dobra od zła czy ma poczucie obowiązku, oznacza to, że gotowość emocjonalno-społeczna jest na odpowiednim poziomie.

Gotowość fizyczna

W kontekście dojrzałości szkolnej gotowość fizyczna nie oznacza jedynie dobrego stanu zdrowia dziecka. W jej skład wchodzi także odpowiedni stan fizyczny, który jest niezwykle ważny. Dziecko musi być bowiem przygotowane na zmęczenie fizyczne, jak i wysiłek umysłowy. Liczy się więc dobrze rozwinięta motoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa i dobra sprawność ruchowa.

Diagnoza gotowości szkolnej

Obowiązkiem każdego wychowawcy wcześniej wspomnianej „zerówki” jest przygotowanie informacji o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Tworzy się ją według wzoru, a arkusz badania może przybierać wiele form. Co ciekawe, różne wydawnictwa oferują gotowe karty pracy oraz arkusze diagnostyczne. Sporządzoną diagnozę przekazuje się rodzicom. Przekazanie jej do szkoły podstawowej jest zalecane, ale nie stanowi obowiązku.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą 8elementt.pl.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
439 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *